Hem > Nyheter > Innehåll

Hur man fyller en salongstol med hydraulisk vätska

Sep 11, 2018

Steg 1

Börja med salongstolen i sitt lägsta möjliga läge. Om salongstolen inte är i sitt lägsta läge, sänka den genom att trycka ner på fotpumpen medan du trycker nedåt tryck tills det inte går längre.

Steg 2

Ta bort fyllmuttern. Fyllmutteren, som ligger nära stolens botten, kan typiskt avlägsnas med en enkel skiftnyckel. Om du inte kan hitta din fyllmutter, måste du kontakta din salongstolstillverkare eller kontrollera bruksanvisningen.

Steg 3

Fyll salongstolen med hydraulvätska. Hydraulisk vätska kan köpas hos specialiserade salonghandlare som Sally Beauty Supply eller hos en lokal bilförsörjning som Auto Zone. Hydraulvätskan kan tillsättas med hjälp av en tratt och stolen ska ta cirka två kvarts.

Steg 4

Byt ut salongstolens fyllmutter. Dra åt muttern tills den är snygg med din skiftnyckel.

Steg 5

Lyft och sänk stolen med hydraulsystemet. Du kan göra det genom att pumpa fotpumpen upprepade gånger och sedan sänka genom att trycka ner på fotpumpen medan du trycker nedåt tryck på salongstolen. Detta steg är nödvändigt för att avlägsna överskottsluft från salongstolens hydrauliska system.