Hem > Nyheter > Innehåll

Salon Space Design

Jan 03, 2020

Konkurrensen mellan salonger blir mer och mer intensiv och dekorationsmiljön för salonger blir allt viktigare. Det har inverkan på salongaffärets framgång eller misslyckande! Tidigare fokuserade jag bara på teknik, men nu är frisörsteknik lika viktig som dekoration. Ibland är salongdekoration bättre än teknik.

Förutom att kämpa för färdigheter, tjänster och positioner. Under de senaste åren tenderar det att kämpa för miljön och kämpa för dekorationsdesign.

Men dessa är i grunden elementen i homogenitet, dessa essenser är svåra för salonger att bilda en visuell påverkan från varumärket. Var noga med att låta dina kunder komma ihåg din varumärkesbild och skilja den från andra salonger.

640.webp (2)